Leveransbestämmelser

Vi reserverar oss för höjda råvarupriser, oförutsedda merkostnader, avvikande valutakurser, leveranssvårighet samt andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll.

Alla leveranser gäller enligt Allmänna leveransbestämmelser NL 09.

Vid specialtillverkningar förbehåller vi oss rätten att leverera med kvantitetstolerans till max +tio procent.

Vid leveranser från Kedjeexperten gäller SSG 9012