Hållbar utveckling

Minsta möjliga miljöpåverkan är vårt mål. Därför hushållar vi med förbrukning av energi och råvaror, samt arbetar för att minska spill. Och vi strävar efter att komma så högt upp som möjligt i avfallstrappan.

Vårt avfall tas om hand av certifierade återvinningsbolag och det miljöcertifierade företaget IKAB ombesörjer vår fastighetsskötsel.

NTT Group är medlem i Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI, fd REPA).