Affärsidé

NTT Group producerar, köper in och säljer marknadens bredaste sortiment av produkter, samt utför tjänster, inom mekanisk transmission, till företag som tillverkar eller underhåller maskiner och andra varor.

Vision

Den mest efterfrågade samarbetspartnern inom mekanisk transmission.

Kärnvärden

Pålitliga

Pålitliga innebär att våra kunder kan lita på att vi alltid erbjuder precis den produkt som kunden behöver. Det innebär också att vi levererar prisvärda artiklar i rätt tid och till förväntad kvalitet.

För att kunden ska uppleva oss som pålitliga krävs att vi har egen avancerad produktion samt marknadens bredaste sortiment och stort lager. Det krävs också att vi internt litar på varandra och på att var och en i verksamheten tar ansvar och gör allt som krävs så att kunden känner sig trygg med oss som samarbetspartner.

Tillgängliga

Vi är alltid tillgängliga för våra kunder. För att vara tillgängliga för våra kunder krävs att vi är enkla att nå och lätta att kommunicera med. Det innebär också att vi, tack vare vår kunskap och våra erfarenheter, ser möjliga lösningar, istället för oöverstigliga problem.

Vi är öppna för att hjälpa till och snabba på att erbjuda och leverera den bästa lösningen för kunden. Tillgängliga innebär att vi är lyssnande, omhändertagande och ger föredömlig kundservice. Vi är ett svenskt företag med svenska produktionsanläggningar. Inom koncernen är vi också enkla att kommunicera med.

Samarbete

Vi ska alltid se relationen med våra kunder som ett samarbete. Samarbete innebär att vi alltid har kundens behov och önskemål i fokus, för att hjälpa kunden att nå sina mål och visioner.

För att lyckas krävs att vi är lyhörda, ödmjuka, innovativa och flexibla. Det bästa samarbetet sker när vi arbetar så proaktivt att vi vet vad kunden behöver innan kunden själv är medveten om det. Även internt samarbetar vi för att lyckas med att hjälpa våra kunder.

Värdegrund

Läs NTT Groups värdegrund (PDF).