Sågverkskedjor

Vi kallar våra tandade rullkedjor för sågverkskedjor. Många års nära samarbete med sågverken har resulterat i produkter anpassade efter deras behov och önskemål. Exempel: Sågverkskedjor för såglinjer och kantverk.