Juni 2015

Läs på webben

Transmitting power

Nyhetsbrev från NTT Group

Nu är vi NTT Group även i Tyskland

Nu är vi NTT Group även i Tyskland, genom KAHI ecotec GmbH. KAHI ecotec GmbH har varit en del av företagsgruppen sedan 2012, men har fram till nu verkat under eget varumärke.

KAHI ecotec grundades 2001 och var ursprungligen främst inriktat på kedjedrift. Tack vare NTT Groups totalt elva olika samverkande bolag, med olika specialistområden och produktion inom mekanisk transmission, är vi nu en betydande aktör även på den tyska marknaden.

Positivt när Kilabs kunder tyckte till

Kedjeexperten i Lingbo (Kilab) genomförde en kundundersökning i april, i syfte att få veta hur kunderna uppfattar Kilab och vad som kan förbättras.

Kundernas åsikter i undersökningen var oftast mycket positiva.
- Det var glädjande att ta del av det fina resultatet. Det är ett kvitto på att vi levererar med kvalitet, säger Magnus Gisselman, VD för Kedjeexperten i Lingbo.

Undersökningen visade också områden med utrymme för förbättring.
- Ska vi fortsätta vara våra kunders förstahandsval inom kedjemontage så måste vi utvecklas. Undersökningen gav oss en fingervisning om hur, menar Magnus Gisselman och framför samtidigt ett stort tack till alla som tog sig tid och svarade på frågorna i undersökningen.

Vi älskar mekanisk transmission…

… så mycket att vi till och med gör konst av den.

Det här konstverket är en sammansättning av kuggstänger, kedjehjul, kugghjul, koniska kugghjul, kuggremshjul, rullkedjor, trapetsstänger, innerkuggkransar, snäckskruvar, kullager med mera. De flesta av komponenterna är tillverkade i NTT Groups fabriker.

Enheterna har först svetsats ihop, därefter sandblästrats och rostskyddsmålats. Till sist sprutlackerats med svart färg.

”Statyn” är tre meter hög och finns att beskåda på NTT Groups huvudkontor i Mölndal (Sverige).

Konstruktören heter Peter Rudlund.

Kvalitetsmål som sporrar

- Den kanske största fördelen med att vara ISO-certifierad är att vi aldrig blir nöjda. Kvalitetsmålen gör att vi hela tiden är uppmärksamma på behov av förändringar och söker nya sätt att bli bättre. Skulle vi sätta oss ner och vara nöjda så skulle vi sluta utvecklas och inte nå våra mål.

Orden är Patrik Anderssons, kvalitetschef på Mölndals Industriprodukter. Sedan ISO 9001-certifieringen i januari har han jobbat på bred front mot företagets två kvalitetsmål: Färre reklamationer och nöjdare kunder.

En stor del av arbetet har bestått i att granska leverantörer.
- Det har lett till att Mölndals Industriprodukters leverantörsregister idag ser lite annorlunda ut än tidigare, berättar Robert Bengtsson, inköpschef på NTT Group.

En annan viktig del i Patriks arbete är att presentera kvalitetsledningssystemet för NTT Groups kunder.
- Våra kunders kvalitetschefer besöker många leverantörer och får se många olika ledningssystem. Den positiva respons vi har fått hittills från dem är ett kvitto på att det vi gör är bra. Senast var det Siemens som var hos oss och gav oss ”grön flagga”, säger Patrik Andersson.

Läs mer

NTT Group // Box 69, SE-428 21 Kållered // Tel: +46 31 86 89 00 // Fax: +46 31 87 76 66

www.nttgroup.se
sweden@nttgroup.com