December 2015

Läs på webben

Transmitting Power

Nyhetsbrev från NTT Group

Årets kundundersökning genomförd med positivt utfall. Tack alla ni som svarade.

I november genomförde vi vår årliga kundundersökning, för att få veta vad våra kunder tycker om NTT Group och hur vi kan göra er ännu nöjdare.

Glädjande nog visade undersökningen att de åtgärder och förändringar vi gjort, sedan förra undersökningen, har gett resultat. Samtidigt fick vi ny information om områden vi behöver förbättra. Det inspirerar oss att fortsätta utveckla vår kundservice samt våra produkter och processer.

Ett stort tack alla till alla er som tog er tid och besvarade frågorna i undersökningen!

NTT Groups maskinpark har utökats med tre nya enheter under hösten:

I Sverige (Mölndal), en flerop fräsmaskin DAHLIH DMV-2000 (Maskinoperatör Sarkawt Khoder)

I Polen, en flerop Hyundai F650 Plus (Maskinoperatör Patryk Południak)

I Sverige (Mölndal), en CNC svarv SMT 200 med c-axel

Läs mer

NTT Group // Box 69, SE-428 21 Kållered // Tel: +46 31 86 89 00 // Fax: +46 31 87 76 66

www.nttgroup.se
sweden@nttgroup.com