Maj 2014

Läs på webben

Transmitting Power

Nyhetsbrev från NTT Group

Elva blir en: NTT Group

Sedan 1 april förenas elva av norra Europas ledande leverantörer av mekaniska transmissionsprodukter i ett gemensamt varumärke: NTT Group.

Men företagsgruppen är inte ny. De flesta bolagen har funnits många år på marknaden och länge varit en del av koncernen Nordisk Transmissionsteknik AB. Och nu tar man alltså steget fullt och presenterar sig som EN leverantör.

– Vi gör det för att visa att vi är den enda leverantör av mekaniska transmissionsprodukter som våra kunder behöver, med flera olika bolag som samverkar i grunden. Vi tror det blir lättare för kunderna att se vår fantastiska produktbredd och förstå hur vi kan hjälpa dem, säger Berndt Denberger, ägare och CEO på NTT Group.

Dessa bolag ingår i NTT Group:
• Mölndals Industriprodukter AB
• Kedjeexperten i Lingbo AB (Kilab)
• Vittsjö Mekaniska Verkstads AB
• Conveyorteknik Sweden AB
• Svenska Transmissionsprodukter AB (STP)
• Sandarne Legomekan AB (SLM)
• SKS Nylund AB
• Mölndals Industriprodukter A/S
• Mölndals Industriprodukter AS
• Mölndals Industriprodukter Polska Sp. z o.o.
• KAHI ecotec GmbH

Läs mer

NTT Group bytte 1200 meter kedjor i Mörrum

När det planerade underhållsstoppet på Södra Cell i Mörrum genomfördes i slutet av mars och början av april ansvarade NTT Group för underhållet av alla kedjor på bruket. 24 personer från Kedjeexperten var på plats i Mörrum och bytte totalt 1200 meter kedjor, som man levererat. Kedjeexperten installerade också 45 nya kedjehjul som producerats av Sandarne Legomekan.

NTT Group stod även för underhållet av växellådorna på Mörrums Bruk. 16 växellådor skickades efter stoppet till STP för översyn.

Läs mer

NTT Group förvärvar Swedish Gear

Swedish Gear AB, som tillverkar koniska kugghjul, ingår sedan 1 maj i NTT Group.

Swedish Gear har specialiserat sig på koniska kugghjul med mycket höga precisionskrav, i framför allt stål, och med mått från 25 till 600 mm, modul 1-6. Företaget grundades 1992.

I och med att man blev en del av NTT Group så flyttades Swedish Gears verksamhet till Vittsjö Mekaniska Verkstads AB.

Investeringar för säkrad kvalitet

För att ytterligare kvalitetssäkra NTT Groups produkter har flera nya maskiner och instrument köpts in under våren, bland annat:

Materialtestare: Bruker S1 Tital XRF analysator
Med vår nya XRF analysator kontrolleras att vi fått exakt det material som är avsett i produktionen. Instrumentet kan också mäta gifter i plaster och blyhalter i lödningar.

Avgradning av kuggstänger: Fladder avgradningsmaskin
Det uppstår alltid skarpa kanter och grader vid bearbetning av metall i samband med exempelvis laserskärning och fräsning. Med vår nya Fladder avgradningsmaskin blir resultaten ännu mer exakta.

Läs mer

NTT Group förstärker med tre nya säljare

Betydande satsning i Danmark

Steve Persson och Steen Halberg är NTT Groups nya säljare i Danmark:
• Steen med fokus på att förse den danska marknaden med NTT Groups breda sortiment av mekaniska transmissionsprodukter.
• Steve med ansvar att lansera Kedjeexpertens tjänster – exempelvis montage av transportörkedjor och rullkedjor – i Danmark.

Även den svenska säljkåren förstärks med Tommy Eliasson, som är ny innesäljare i Mölndal.

Klicka nedan för att komma till Steens, Steves och Tommys kontaktuppgifter.

Läs mer

Beställ vår koncernbroschyr

I vår nya koncernbroschyr - Transmitting Power - finns mycket att läsa om NTT Group. Hjärtligt välkommen med din beställning!

Läs mer

NTT Group // Box 69, SE-428 21 Kållered // Tel: +46 31 86 89 00 // Fax: +46 31 87 76 66

www.nttgroup.se
sweden@nttgroup.com