2014-05-20

Utökad kapacitet med ny Hyundai-svarv

Ännu en CNC-svarv är i drift på NTT Group, sedan en ny Hyundai L280LM installerades i mitten av maj. Svarven, som klarar en svarvdiameter på 300 mm och längd på 1000 mm, finns i Mölndal.

- Vi är glada över att kunna öka vår produktionskapacitet. Den positiva orderingången visar att våra kunder uppskattar våra produkter och vårt breda produktsortiment, säger Magnus Eriksson, produktionschef på Mölndals Industriprodukter.

Bildtext: Hyundai-svarven installerades av AQT Elservice.

Förteckning över NTT Groups hela maskinpark