2015-11-12

Två nya flerop i drift

Två nya fleroperatörsmaskiner har installerats på NTT Group under hösten:

I Polen, en Hyundai F650 Plus

(Maskinoperatör Patryk Południak)

I Sverige (Mölndal), en DAHLIH DMV-2000

(Maskinoperatör Sarkawt Khoder)