2015-03-03

Tappväxlar med Benzlers gamla inbyggnadsmått...

Pappersbruk med Benzlers gamla tappväxlar, som är i behov av att bytas ut, kan andas ut. NTT Group tillverkar numera tappväxlar med samma inbyggnadsmått som Benzlers tidigare utförande TV 102 och 112. Även ersättare till TV 122 kan komma att produceras om efterfrågan finns.

Kontakta Svenska Transmissionsprodukter (STP) för mer information.

Kontaktuppgifter STP