2014-07-14

Ny Omax 60120 vattenskärmaskin

En ny Omax 60120 vattenskärmaskin har beställts till NTT Group i Sandarne. Därmed kan NTT Group bearbeta ännu fler material och på ett mer kostnadseffektivt sätt tillverka ännu fler produkter.

Vattenskärning är en helt kall bearbetningsmetod. Det innebär att materialegenskaperna bibehålls i hela arbetsstycket, ända ut i snittytan. Vattenskärning ger inte heller upphov till några skärsprickor. Men det kanske mest karaktäristiska för vattenskärning är dess förmåga att klara snäva toleranser. Ofta är efterbearbetning i form av svarvning, fräsning eller borrning inte nödvändig.

Ur ett miljöperspektiv är vattenskärning också fördelaktigt. I varje snittyta förbrukas mindre mängd material jämfört med andra skärmetoder. Omax 60120 är dessutom utrustad med en direktverkande högtryckspump med ett effektutnyttjande på 90 procent, vilket innebär att elförbrukningen optimeras. Allt överskottsvatten går till ett sedimenteringskärl där vattnet renas innan avlopp.

– Vi är väldigt glada över att kunna skära i fler material – metaller förstås men även plast, gummi, glas och sten. Vårt breda produktsortiment blir nu ännu bredare, säger Magnus Gisselman, VD för NTT Group/Sandarne Legomekan AB.

Omax 60120 installeras under hösten 2014.