2021-12-13

Ny Maestro Press

En ny Maestro Press för att vulkanisera upp till 1000mm breda transportband. Med den nya pressen kan Conveyorteknik öka både kvalitén på slutprodukten och kapaciteten, samt få en effektivare produktion.