2015-06-08

Nu blir vi NTT Group i Tyskland

Från och med 9 juni finns NTT Groups breda sortiment av mekaniska transmissionsprodukter även i Tyskland, genom KAHI ecotec GmbH.

KAHI ecotec GmbH har varit en del av koncernen sedan 2012, men har fram till nu verkat under eget varumärke.

KAHI ecotec GmbH har sitt säte i Hamburg-regionen. Företaget grundades 2001 och var ursprungligen främst inriktat på kedjedrift. Tack vare NTT Groups totalt elva olika samverkande bolag, med olika specialistområden och produktion inom mekanisk transmission, är vi nu en betydande aktör även på den tyska marknaden.

Till NTT Group Tyskland