2015-09-30

NTT Groups produktion växer

Vår maskinpark växer. Två nya maskiner levereras och installeras på NTT Groups produktionsanläggning i Mölndal, under oktober-november:

CNC svarv SMT 200 med c-axel

Flerop fräsmaskin DAHLIH DMV-2000

- Vi är glada över att kunna öka vår produktionskapacitet ytterligare, och därmed ännu bättre leva upp till våra kärnvärden ”pålitliga”, ”tillgängliga” och ”samarbete”, säger Berndt Denberger, CEO på NTT Group.