2018-01-15

Lyckad ISO-revision

Efter att Mölndals Industriprodukters kvalitetsledningssystem blev certifierat enligt ISO 9001, har vi ny tagit nästa steg och gått igenom den nya standarden ISO 9001:2015.

Det har genomförts en extern omcertifiering med lyckat resultat.

Revisionen påvisade att de åtgärder och aktiviteter som vidtagits för att nå kvalitetsmålen, har fallit väl ut och vi har nu den nya standarden.

- Det sporrar oss att fortsätta utveckla våra processer för att bli en ännu pålitligare samarbetspartner för befintliga och nya kunder inom mekanisk transmission, säger Berndt Denberger CEO på Mölndals Industriprodukter AB.

Revisionen genomfördes under november 2017, av Svensk Certifiering AB.