2017-02-01

Lyckad ISO-revision

Ett år efter att Mölndals Industriprodukters kvalitetsledningssystem blev certifierat enligt ISO 9001, genomfördes en uppföljande extern revision med lyckat resultat.

Revisionen påvisade att de åtgärder och aktiviteter som vidtagits för att nå kvalitetsmålen, har fallit väl ut.

- Det sporrar oss att fortsätta utveckla våra processer för att bli en ännu pålitligare samarbetspartner för befintliga och nya kunder inom mekanisk transmission, säger Patrik Andersson, kvalitetschef på Mölndals Industriprodukter AB.

Revisionen genomfördes 14 och 15 januari, 2016, av Svensk Certifiering AB.